author footer link can be edited or disabled only in full version

Asmens duomenų apsauga

  • Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo mokyklos tvarkos aprašas  (skaityti)

 

  • Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos tvarkos aprašas (skaityti)

 

  • Mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės  (skaityti)

 

  • Mokyklos internetinio tinklapio privatumo politika  (skaityti)

 

  • Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (skaityti)

 

  • Mokyklos bevielio interneto prieigos naudojimo sąlygos (skaityti)

 

  • Bendrasis duomenų apsaugos Reglamentas (skaityti)

 

  • LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas  (skaityti)