author footer link can be edited or disabled only in full version

Atmintinė, naujai į ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigą priimamų vaikų tėvams

Informuojame, kad nuo 2016-05-01 įsigaliojus HN 75:2016 „Įstaigą, vykdanti ikimokyklinio ir  (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 įsakymu NR. V-93, nuostatomis priimant vaiką ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą ir vėliau kiekvienais metais vaiko tėvai (globėjai) švietimo teikėjui pateikia vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a). Jeigu vaiko sveikatos pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito nesant skiepų kontraindikacijų, ugdyti pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą toks vaikas nepriimamas.

Skaityti daugiau: Atmintinė, naujai į ikimokyklinio vaikų ugdymo įstaigą priimamų vaikų tėvams