author footer link can be edited or disabled only in full version

Korupcijos prevencija

  • PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE EGZISTUOJA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS (skaityti)

 

  • DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL VERTINIMO IŠVADOS PATVIRTINIMO (skaityti)

 

  • DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO (skaityti)

 

  • IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS PRIENŲ RAJONO BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE (skaityti)

 

  • ATMINTINĖ DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS (skaityti)

 

  • PRIENŲ R. BALBIERIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS  DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS (skaityti)