author footer link can be edited or disabled only in full version

Įstaigos valdymo struktūra

Įstaigos valdymo struktūros schema

direktoriaus_pavaduotojas_ugdymui direktoriaus_pavaduotojas_ugdymui rastvedys buhalteris ukvedys pagalbinis_ukinis_personalas 5-10_klasiu_dalyku_mokytojai neformaliojo_ugdymo_pedagogai pagalbos_mokiniui_specialistai bibliotekininkas ikimokyklinio_ugdymo_skyriaus_aukletojai priesmokyklinio_ugdymo_pedagogas pradiniu_klasiu_pedagogai_ir_mokytojai_dalykininkai_dirbantys_pradinese_klasese pailgintos_dienos_grupes_aukletojai direktorius savivalda mokyklos_taryba mokytoju_taryba mokiniu_taryba mokiniu_tevu_komitetas klasiu_tevu_komitetai darbo_taryba metodine_taryba