author footer link can be edited or disabled only in full version

Misija ir vizija

1.Vizija

Moderni ugdymo įstaiga – nuolat besimokanti organizacija, atvira nuolatinei kaitai, puoselėjanti gamtosaugą, toleranciją ir sveiką gyvenseną. 

2. Misija

Mokykla teikia ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį ugdymą, ugdo laisvą, kūrybingą, atsakingą, kritiškai mąstančią asmenybę, pasirengusią savarankiškam ir bendruomeniškam gyvenimui, sugebančią prisitaikyti prie besikeičiančios visuomenės.

3. Vertybės

3.1. bendradarbiavimas;

3.2. atsakomybė;

3.3. tolerancija;

3.4. savarankiškumas ir pasitikėjimas;

3.5. saugumas.