Tolerancijos ugdymo centras

Dalyvavome Lietuvos žydų genocido atminimo dienos ir 75-erių metų Vilniaus geto likvidavimo sukakties minėjime

    Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininko Emanuelio Zingerio kvietimu mūsų mokyklos bendruomenės atstovai sekmadienį turėjome išskirtinę progą ir galimybę dalyvauti Holokausto aukų pagerbimo ceremonijoje masinių žydų žudynių vietoje Paneriuose. Iš viso Antrojo pasaulinio karo metu buvo išžudyta apie 96 proc. Lietuvos žydų. Masinis žydų izoliavimas nuo visuomenės, uždarant juos į Vilniaus getą, pradėtas pirmosiomis 1941 metų rugsėjo dienomis. Vilniuje iki karo gyveno 57 tūkst. žydų, 50 tūkst. žuvo gete arba mirė dėl nepakeliamų sąlygų ir ligų. Didysis Vilniaus getas (Lydos, Rūdninkų, Mėsinių, Ašmenos, Žemaitijos, Dysnos, Šiaulių, Ligoninės gatvėse) veikė nuo 1941 metų rugsėjo 6 iki 1943 rugsėjo 23 dienos. Likviduojant getą žydai buvo šaudomi ir laidojami Panerių miške, kiti vežami į koncentracijos stovyklas. Išsigelbėti pavyko tik nedaugeliui žydų. Nulenkti galvas ir padėti simbolinius vainikus, žvakeles,  akmenėlius čia susirinko Valstybės institucijų vadovai, ambasadų ir visuomeninių organizacijų atstovai, žydų bendruomenių nariai, svečiai iš įvairių užsienio šalių.

Skaityti daugiau: Dalyvavome Lietuvos žydų genocido atminimo dienos ir 75-erių metų Vilniaus geto likvidavimo...

Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo dienai

Tu gyvenai, tu vaikščiojai kadais

Po žiaurią žemę su skambiais skliautais

Ir nuėjai atgal, iš kur atėjęs,

Ir tavo kapą lanko aklas vėjas

Arba lietus. Ir tu girdi: nauja

Rūsti sonata bėga lietuje,

Ir tu drebi, tu nori užrašyti,

Bet nedrįsti net popieriaus prašyti,

Nes mirusiems įsakoma gulėti,

Nes jie privalo amžinai tylėti.

                                         Henrikas Radauskas

     Rugsėjo 21 dieną, penktadienį, 150 Lietuvos miestų ir miestelių vyko renginiai, skirti Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimui. Mūsų mokyklos 8 ir 9 klasių mokiniai kartu su socialine pedagoge Asta ir Tolerancijos centro koordinatore mokytoja Reda  aplankė Prienų ir Marijampolės masinių žydų žudynių vietas. Mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, kurios metu dar kartą apžvelgė Holokausto istoriją, nešdamiesi atminimo akmenėlius su nužudytųjų vardais , nuėjo paskutiniuosius metrus iki žudynių vietos, bandydami širdimi pajausti, (nes protu tai nesuvokiama), ką teko išgyventi tiems, kuriuos šiandien mename.  Akmenėliai su užrašytais Holokausto aukų vardais , simbolinės žvakelės bei Balbieriškio miestelio pavadinimas lietuvių bei jidiš kalbomis buvo palikti prie paminklų.

Skaityti daugiau: Lietuvos žydų genocido aukų pagerbimo dienai

Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje vyko tarptautinis seminaras mokytojams

    Liepos 10–13 d. muziejaus Tolerancijos centre vyko Tarptautinės komisijos, Jad Vašemo ir Šoa memorialo Prancūzijoje organizuotas seminaras Holokausto tema, skirtas Lietuvos ir Latvijos mokytojams. Keturias dienas vykusio seminaro metu dalyviai susipažino su Holokausto Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse istorija, diskutavo apie Holokausto švietimo iššūkius ir galimybes. Džiaugiamės, kad ir mūsų mokyklos komanda, socialinė pedagogė Asta ir Tolerancijos centro koordinatorė mokytoja Reda, buvo tarp 40 seminaro dalyvių.

    Atidarymo renginio metu seminaro dalyvius pasveikino muziejaus direktoriaus pavaduotoja dr. Kamilė Rupeikaitė, ambasadorius ypatingiems pavedimams Dainius Junevičius, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti vadovas Ronaldas Račinskas, Izraelio Valstybės ambasadorius Amiras Maimonas, Latvijos Respublikos ambasadorius Einars Semanis, Prancūzų instituto Lietuvoje direktorius Jean-MarieSani ir Šoa memorialo Paryžiuje tarptautinių ryšių vadovas Bruno Boyeris.

Skaityti daugiau: Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų muziejuje vyko tarptautinis seminaras mokytojams

Paminėjome Gedulo ir vilties dieną

     Mokyklos Tolerancijos centras,  bendradarbiaudamas su Tarptautine komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti, su 5-10 klasių mokiniais organizavo Gedulo ir vilties dienos minėjimą bei įsijungė į pilietinę iniciatyvą „Raktai iš paliktų namų“.

     Iniciatyvą organizuoti padėjo mokytojai Reda Valančienė, Jolita Staselienė, Birutė Malinauskaitė, Saulius Kondrotas, socialinė pedagogė Asta Marcinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė.

Mokyklos informacija

Daugiau straipsnių...

 1. Dalyvavome mokytojams skirtoje mokslinėje konferencijoje
 2. Konferencija, skirta A.Ramanausko-Vanago metams
 3. Dalyvavome konferencijoje „Lietuvos miestuose ir miesteliuose gyvenusių žydų istorijos“
 4. Japonijos ambasada surengė kasmetinį priėmimą Japonijos imperatoriaus gimtadienio proga
 5. Dalyvavome leidinio pristatyme
 6. ,,Tolerancijos mugė 2017“
 7. Tolerancija – tai kantrybė
 8. Tolerancijos centro komanda dalyvavo renginyje „Su Lietuva širdy“.
 9. Centropos seminaras Klaipėdoje
 10. Dalyvavome Padėkos vakarienėje
 11. Seminaras „Istorinė praeitis ir iššūkiai švietimo sistemoje“
 12. Nacionalinė konferencija mokyklų bendruomenėms „Istorijas pasakoja daiktai“
 13. Rugsėjo 23-ioji – Holokausto Lietuvoje atminimo diena
 14. Konferencija "Žydų kultūros istorija ir tolerancija šiandien“
 15. ,,Šalom“ skambėjo Prienuose ir Balbieriškyje
 16. Dalyvavome 75-ųjų žydų sušaudymo metinių minėjime Prienuose
 17. Su Lietuva širdy
 18. Problemos panašios-patirtys ir įdirbis-skirtingi
 19. Rūpinamasi Balbieriškio žydų kapinių sutvarkymu
 20. Dalyvavome žydų gelbėtojų pagerbimo renginyje Kaune
 21. Dorinio ugdymo mokytojų viešnagė mokykloje
 22. Nuoširdus bendradarbiavimas su Japonijos ambasada tęsiasi
 23. „Kas buvo Čijunė Sugihara?" baigiamasis renginys
 24. Sausio 27-oji - Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena
 25. SUDEGINTIEJI PRABYLA ATMINTYJE IR PRISIMINIMUOSE
 26. Mokyklos atstovai dalyvavo Japonijos ambasados priėmime
 27. Projekto veiklas pristatėme Japonijos ambasadoriui
 28. Tolerancijos mozaika
 29. Dalyvavome knygos pristatyme
 30. Išvyka į Sugiharos namus Kaune
 31. Projektas apie Čijūnę Sugiharą
 32. ATMINTIES KELIU...
 33. Istorija - tai ne vien balta ar juoda juostelė laiko skalėje
 34. Artimųjų pėdsakų beieškant
 35. Praeities šiandienoje beieškant...
 36. Lankėsi savanoris iš Austrijos
 37. Į praeitį atsigręžus
 38. Tarptautinė konferencija Holokausto edukacijos tema
 39. „Gyvasis tautos žiedas“
 40. Veiverių Tomo Žilinsko mokinių išvyka į Balbieriškio pagrindinę mokyklą
 41. Istorijos pėdsakai grožinėje literatūroje
 42. Holokausto aukų paminėjimas mokykloje ,,Sudegintieji prabyla atmintyje ir prisiminimuose...“
 43. ATMINTIES KELIAS - LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO DIENAI PAMINĖTI
 44. Artėjant Lietuvos žydų genocido aukų atminties dienai – seminaras mokytojams apie toleranciją ir netoleranciją istorijoje
 45. Padėka
 46. Balbieriškio istorijos puslapiai: žydų kultūrinio paveldo objektų GPS koordinatės
 47. Padėkos
 48. SAUSIO 27-OJI TARPTAUTINĖ HOLOKAUSTO AUKŲ PAMINĖJIMO DIENA
 49. Padėka
 50. Pirmasis rajone Tolerancijos ugdymo centras