Veiklos dokumentai

Vidaus tvarkos taisyklės

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos vidaus tvarkos taisyklės (skaityti)

 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos mokinių, jų tėvų, mokytojų bei aptarnaujančiojo personalo skatinimo bei mokinių drausminimo tvarkos aprašai  (skaityti)

 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos krizių valdymo mokykloje tvarkos aprašas  (skaityti)

 

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas  (skaityti)