author footer link can be edited or disabled only in full version

Tolerancijos ugdymo centras

,,Atminties kelias 1941-2021“ Alytuje

    Šiandien mūsų mokyklos 9 ir 10 klasių mokiniai dalyvavo netradicinėje dorinio ugdymo ir pilietiškumo  pamokoje Alytuje, kur  įvyko „Atminties kelio“ eisena, skirta paminėti 80-ąsias vietinės žydų bendruomenės sunaikinimo metines.

    Žydų bendruomenė Alytuje buvo viena seniausių Lietuvoje. Manoma, kad pirmieji žydai čia apsigyveno dar Vytauto Didžiojo laikais. 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo duomenimis Alytuje gyveno 1715 žydų (27 proc. miesto gyventojų). Prieš karą jų gyveno dar daugiau. Žydai masiškai pradėti persekioti 1941 m. liepos viduryje. Liepos ir rugpjūčio sandūroje buvo įsteigtas nedidelis getas, kuriame buvo sutelkti Alytaus ir apskrities žydai. Jie taip pat buvo kalinami ir Alytaus kalėjime. Nuo rugpjūčio vidurio prasidėjo sistemingas žydų žudymas. Didžiausios žudynės įvyko 1941 m. rugsėjo 9 d. Vidzgirdo miške. Tą dieną pagal K. Jegerio raportą buvo nužudyta 1279 žydai. Iki šios dienos čia sušaudyti dar 1137 žydai. Žudynes vykdė Hamano skrajojantis būrys. Vietos policininkai ir baltaraiščiai saugojo ir konvojavo pasmerktuosius. Atmintis gyva tol, kol yra kas prisimena.