author footer link can be edited or disabled only in full version

Tolerancijos ugdymo centras

IŠVYKA Į VILNIAUS GAONO ŽYDŲ MUZIEJŲ ,,Žydų gyvenimo ratas“

      Ketvirtokai Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejuje susipažino su judaizmo papročiais ir tradicijomis. Užsiėmimo „Žydų gyvenimo ratas” metu edukatorė Natalja papasakojo  apie žmogaus gyvenimo etapus. Tai – žmogaus gimimą, pilnametystę, vedybas, laidotuvių ir gedėjimo tradicijas bei pomirtinio gyvenimo viziją. Mokiniai suprato, kad kiekvieno etapo pradžią lydi tam tikros apeigos ir tradicijos.

      Muziejuje susipažinome su Holokausto ekspozicija, kuri pasakoja apie kažkada gausios Lietuvos tautinės mažumos kultūrą ir istoriją – žydų kelią nuo jų atvykimo į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iki tragiškos žūties XX a. viduryje.

     Antrasis pasaulinis karas buvo didžiausias žmonijos istorijoje. Žuvo daugybė žmonių, bet Europoje labiausiai nukentėjo žydų tauta, nes buvo vykdomas žydų naikinimas arba – Holokaustas. Vykdant Holokaustą buvo nužudyta 6 milijonai žydų, iš jų pusantro milijono vaikų. Žydai buvo verčiami nešioti skiriamąjį ženklą – geltoną šešiakampę žvaigždę, kuri tapo jų kančios simboliu.  Mokiniai sužinojo, kad „Litvakų civilizacija“ – dingęs pasaulis, liudijęs Vilnių kažkada buvus Lietuvos Jeruzale, o litvakus gyvenus beveik kiekviename kaime, miestelyje ar mieste.

     1941 m. birželio 22 d., kai į Lietuvos teritoriją įžengė nacistinės Vokietijos kariuomenė, šalyje gyveno apie 240 tūkstančių žydų. Karui pasibaigus jų liko maždaug 10 tūkstančių. Apie 94 proc. Lietuvos žydų atgulė Paneriuose, netoli Vilniaus, Kauno IX forte ar duobėse netoli gimtųjų namų – miške ar žydų kapinėse. 

      Nuo 1941 m. rudens prasidėjo getų laikotarpis, kai minėtuose miestuose ėmė veikti getai. Čia gyvenantys žydai buvo naikinami palaipsniui.

     Lietuvoje liko saujelė išsigelbėjusių, kurie išgyveno slėpdamiesi getų rūsiuose ar padedami Lietuvos žmonių, rizikavusių savo gyvybe, tačiau ištiesusių pagalbos ranką persekiojamiesiems. Šie gelbėtojai vadinami pasaulio tautų teisuoliais. Lietuvoje pasaulio tautų teisuoliais pripažinta 915 asmenų. Gelbėtojai apdovanojami medaliu, o jų vardas iškalamas sienoje, esančioje Izraelyje, teisuolių sode.

    Prie paminklo žydų tautybės aukoms nužudytiems Panerių  miškuose atminti padėjome akmenėlį.

    Kai prisiliečiama prie skausmo, iškentėto prieš daugelį metų, ir akmenėlis pajunta, kaip į jo akmeninį kūną grįžta šiluma.

    Pasisekė apžiūrėti dailininkės Asados Skliautaskaitės darbų parodą ,,Piešiniai be pavadinimų“.

    Visi mokomės iš istorijos, kad skaudūs įvykiai nepasikartotų ir kuriame bendrą ateitį.

                                                                                Ekskursijos dalyvių vardu mokytoja Ramutė

                                                                                Nuotraukos Elzės