author footer link can be edited or disabled only in full version

Rugsėjo taku auksiniu

    Rugsėjis – pirmasis rudens šauklys. Daugelis su nerimu ir jauduliu širdyje laukiame Rugsėjo 1-osios – Mokslo ir žinių dienos. Visa Balbieriškio pagrindinės mokyklos bendruomenė šią dieną susirinko pradėti naujų mokslo metų. Šventę pradėjo pirmokų rankose aidinis varpelis. Simboliškai šią dieną prie mokyklos iškeliama Lietuvos Respublikos vėliava, kuri tarsi vainikuoja naujų mokslo metų pradžią.

    Įžiebti pirmosios Mokslo ir žinių dienos kibirkštį buvo pakviestas mokyklos direktorius Stasys Valančius, kuris pasveikino visą mokyklos bendruomenę, padėkojo parapijos klebonui Remigijui Veprauskui už dvasinį palaiminimą, drąsino pačius mažiausius, kuriems šis rytas ypatingas. Pabrėžė, kad šie mokslo metai išskirtiniai, norėtųsi, jog sklandus kontaktinis ugdymas tęstųsi visus metus. Žinoma, visiems reikės laikytis bendrų susitarimų, būtinų saugumo reikalavimų, kad sėkmingai būtų suvaldyta COVID-19 pandemija.

    Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius taip pat tarė sveikinimo žodį, mokyklos direktoriui perdavė Prienų r. savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko dovaną – Prienų r. savivaldybės vėliavą, pirmokams įteikė Vaiko konstituciją. Balbieriškio seniūnė Sigita Ražanskienė, matydama besišypsančius mokinių, tėvelių, mokytojų veidus, visiems linkėjo gražių, sėkmingų mokslo metų. Skambias eiles deklamavo pirmokai ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, kuriems dešimtokai įteikė po pirmąjį sąsiuvinį. Pirmos klasės mokytoja Gražina Antanavičienė linkėjo įdomių, žaismingų ir kūrybingų pamokų. Mokinius, mokytojus ir visus susirinkusius tėvų vardu pasveikino Gintarė Marčiukaitienė, kuri negailėjo tikrai gražių žodžių visai mokyklos bendruomenei. Oficialią šventinę dalį iškilmingai pabaigė penktos klasės mokiniai sugiedodami mokyklos himną.

    Žinios – tai raktas į pasaulį. Linkime, kad visiems šie mokslo metai būtų sėkmingi, kad degančios smalsumu vaiko akys visada rastų atsakymą į rūpimus klausimus. Šviesių naujų mokslo metų!

 mokyklos mokytoja Rita Šalčiūtė