2 GALVOS GERIAU NEI VIENA...

    Šią tiesą žino visi. Bet nepalyginamai geriau, kai dirba komanda, dar geriau – 2 komandos. Taip mūsų mokykloje kilo idėja įdomiau, naujoviškiau švęsti Mokytojo dieną.

    Žodis mokytojas yra bendrašaknis su žodžiu mokyti. Bet ir žodis mokinys bendrašaknis su žodžiu mokyti. O jeigu dar prisiminsime sangrąžines formas, žodis mokytis - kaip tik... Štai taip ir kilo mūsų mokykloje savarankiško mokymosi idėja.

    Savarankiškai mokėsi mokiniai, savarankiškai - mokytojai. Pirmieji, globojami mokytojų Sauliaus ir Linos, mokykloje, kurioje galėjo, kiek norėjo, naudotis bibliotekos fondais, internetu, muzikos, biologijos ir chemijos kabinetų mokymosi priemonėmis, antrieji išvažiavo šiek tiek toliau – į Seinus, Augustavą ir Vygrius.

    Tokio gražaus rudens, kokį matėme pro autobuso langą, ilgai nepamiršime. Lietuvos rudens vaizdai visada išlieka atmintyje. Graži ir Lenkija. Palenkės vaivadijoje esantys Seinai visada  žavi Švč. Mergelės Marijos bazilika, kurios kriptoje palaidotas mūsų poetas Antanas Baranauskas, sukūręs patį gražiausią himną Lietuvos gamtai. Plaukimas Augustavo kanalais ir ežerais, banguojantis vanduo sukūrė tokią nuotaiką, kokią tik ir tegali sukurti bangos, gražūs krantai ir atvira širdis. Kelionė  į Vygrius mums leido pamatyti, kokie puikūs Lenkijos miškai, kupini išlakių eglių, pušų, labai gražiai atsodintų plynų kirtimų, kuriuose jau ūgtelėjusios eglaitės ir pušaitės, nuo žvėrių aptvertos aukšta tvora.

    Nuostabi kelionė.

    Džiaugiamės Mokinių tarybos sumanymu organizuoti savarankiško mokymosi dieną ir  Metodinės tarybos sprendimu sukurti mokytojams šventę, padedančią ugdytis emocinį intelektą.

 Mokytoja Irena