Tėvų diskusijų klubo „Prie apskrito stalo“ susirinkimas

    Rugsėjo 27 dieną mokykloje diskutavo Ikimokyklinio ugdymo skyriaus auklėtinių, 1-9 klasių mokinių tėvų aktyvas. Tėvų diskusijų klubas išsirinko pirmininką (Rasa Charbakienė), pavaduotoją (Gintarė Miknevičienė), sekretorių (Marina Kalėdienė).

   Mokyklos direktorius Stasys Valančius supažindino su 2018-2019 m.m. Veiklos plano tikslais, uždaviniais.

   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė informavo apie artimiausius renginiussu mokiniais, kviesdama prisidėti iniciatyvomis, savanoriavimu ir tėvus.

   Su mokinių maitinimo naujovėmis, patvirtintais valgiaraščiais tėvus supažindino maitinimo įmonės savininkė Rūta Ūsienė.

   Iš tėvų aktyvo tikimės veikimo drauge mokyklos labui.

Gražina Antanavičienė