Pasidžiaugėme aktyvia gamtosaugine veikla

    Mūsų mokykla aktyviai dalyvauja tarptautinio Aplinkosauginio fondo gamtosauginių mokyklų – aplinkosauginį sąmoningumą ir demokratiją skatinančioje programoje. GMP dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių auklėtiniai, 1- 10 klasių mokiniai, mokytojai.

    Sausio  10 dieną mokyklos gamtosauginis komitetas susirinko aptarti savo veiklą per 2017 metus ir pateikė siūlymus 2018 metų veiklos planui. Gamtosauginis komitetas į gamtosauginę veiklą įtraukia visą mokyklos bendruomenę. Ataskaitos pristatyme dalyvavo  ir mūsų socialiniai partneriai iš VĮ Prienų miškų urėdijos Naujosios Ūtos girininkijos, tai  eigulys Valdas Kvedaravičius ir  Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos kultūros paveldo specialistė, gidė Ramutė Milušauskienė.

    Gamtosauginio mokyklos komiteto pirmininkė mokytoja Lina Guobienė pristatė 2017 metų gamtosauginę ataskaitą. Pasakojo apie dalyvavimą akcijose, projektuose, netradicinėse pamokose, aplinkos tvarkymo darbuose. Įsimintinas rajoninis  renginys- konkursas „Žemei reikia draugų. Antrasis popieriaus gyvenimas“. Mokiniai aktyviai dalyvavo integruotose gamtosauginėse pamokose, gamino  namelius  ne tik paukšteliams, bet ir vabzdžiams. Dalyvaudami Aplinkosauginėje ir „Žaliojoje“ olimpiadose mokėsi taupyti vandenį, elektros energiją, teisingai rūšiuoti atliekas. Vykdytos akcijos – mokyklos aplinkos, Balbieriškio atodangos, piliakalnių, Peršėkės upelio pakrančių tvarkymas, paukštelių ir žvėrelių globa, elektroninių atliekų rinkimas. Mokyklos Jaunieji miško bičiuliai daug metų bendradarbiauja su Prienų miškų urėdija. Mokiniai sėkmingai išlaikė I, II, III JMB normatyvų pakopas. Vyko netradicinės pamokos NKRP Prienų lankytojų centre, Veisiejų regioninio parko lankytojų centre, Kauno Tado Ivanausko muziejuje.  

    Apie gamtosaugines veiklas su pradinių klasių mokiniais kalbėjo mokytoja metodininkė  Irena Petraškienė. Pasakojo apie dalyvavimą projektuose - „Bitute pilkoji“, „Miško dovanos“, „Duona duonelė“. Mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvavo akcijose - „Gilė- 2017“, „Šiluma letenėlėms“, „Nekirsk ,žmogau , eglelės“. Dalyvavo respublikiniuose konkursuose – „Sveikuolių sveikuoliai“, „Virtuali kelionė po Lietuvos piliakalnius“, „Vanduo- gyvybės ir sveikatos šaltinis“. Organizavo žygį Peršėkės upės pakrantėmis, stebėjo aplinką ir vandens kokybę.

    Nemuno kilpų regioninio parko specialistė Ramutė Milušauskienė padėkojo mokiniams ir mokytojams už bendradarbiavimą. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Gražina Antanavičienė pritarė, kad  gamtosauginiam darbui  mokykloje apibūdinti labai tinka  lietuvių liaudies patarlė „Daug rankų didžią naštą pakelia“, palinkėdama prasmingų užmačių ir ateityje.

    Gamtosauginio komiteto nariai, pasiskirstę į keturias darbo grupes, pateikė siūlymus gamtosauginio kodekso atnaujinimui ir gamtosauginės veiklos planui 2018 metams.

    Mokyklos direktorius Stasys Valančius pasidžiaugė, kad mokyklos bendruomenė aktyviai dirbo. Palinkėjo toliau sėkmingai tęsti prasmingus darbus, nes tik tvarkydami, saugodami ir puoselėdami savo aplinką išsaugosime ją ateities kartoms.

biologijos vyresnioji  mokytoja Lina Guobienė