Dalyvavome KSMK konferencijoje

    Mokinių rudens atostogų metu, drauge su rajono mokyklų mokytojų komandomis, priklausančiomis Kokybės siekiančių mokyklų klubui, mes, mokyklos atstovai, taip pat vykome į  klubo narių konferenciją „Mokyklos veiklos kokybės pokyčiai: Nuo įsivertinimo prie pagrįstos pažangos“, organizuotą Šiaulių Universitete.

    Išklausę turiningus konferencijos dalyvių pranešimus, patobulinome žinojimą, kaip Šiaulių miesto  mokyklos įsivertinimo duomenis naudoja mokinių pasiekimų gerinimui, asmeninės pažangos stebėsenai. Reflektuodami dienos veiklą įsipareigojome įgyta patirtimi pasidalinti su kolegomis.

Gražina Antanavičienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui