author footer link can be edited or disabled only in full version

Patyčių prevencija

       Olweus patyčių prevencijos programa skirta patyčių prevencijai ir patyčių atvejų skaičiaus mažinimui. Tai nėra ugdymo programos dalis, tačiau ši programa bus naudojama patyčių problemai visoje mokykloje, klasėje arba bendruomenėje spręsti ir individualiam darbui patyčių atveju.

 

  • OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMA vadovas mokyklai (skaityti)

 

  • OLWEUS PROGRAMOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS (OPKUS) planas (skaityti)

 

  • Nuobaudų kopėtėlės Prienų r. Balbieriškio pagrindinėje mokykloje (skaityti)

 

  • OLWEUS mokymų ir supervizijų grupės MSG (skaityti)